Telefon

0706-83 27 86

E-post

piaj17@hotmail.com

Nästa Livskvalitetmässa

14 oktober 2023 kl. 10.00-16.00

Livskvalitetmässan pågår 14 oktober 2023 kl. 10.00 – 17.00 på Dalheimers hus.

ca 60 utställare samt seanser och föreläsningar.

Entréavgift 50kr, betalas med Swish eller jämna pengar kontant på mässan. Rullstolsburna med ledsagare gratis inträde. Barn under 15 år gratis.

Utställarna tar själva betalt för seanser/föreläsningar på mässan och vissa tar förköp.
Mer information om utställare och schema kommer senare.