Telefon

0706-83 27 86

E-post

piaj17@hotmail.com

Nästa Livskvalitetmässa

14 oktober 2023 kl. 10.00-16.00

Kommande mässa 14 oktober 2023 öppet 10-17 – Dalheilmers hus. På denna mässa kommer ca: 60 utställare som inom sin verksamhet ökar livskvaliteten för människor och djur. Ex Ekoodlare, matproducenter, kursanordnare, medium, massörer , hälsa, författare, odlare, konstnärer, friluftsliv, mode mm.

Entréavgift 50 kr. Swich eller kontant. Rullstolsburna med ledsagare gratis inträde. Barn under 15 år gratis Det kommer erbjudas intressanta föreläsningar och smakprover gratis. Också prova på olika behandlingar till reducerat mässpris.

Det kommer fantastiska medium kända från bl,a det okända som håller seanser priser och tider se seanser föreläsningar.