Telefon

0706-83 27 86

E-post

piaj17@hotmail.com

Nästa Livskvalitetmässa

1 april 2023 kl. 10.00-16.00

Utställarna tar själva betalt för sina seanser och föreläsningar på mässan och vissa tar förköp.

Schema för sal 1 – Karl Johan, 30 platser

UtställareSeans / FöreläsningTidPris

Schema för sal 2 – Älvsborg, 18 platser

UtställareSeans / FöreläsningTidPris